3 października 2016

Cykl szkoleń z fotowoltaiki

12,13,14 stycznia na Sali konferencyjnej  Karo Elektro odbył się cykl szkoleń obejmujący tematykę Fotowoltaiki.

Szkolenie ETI.

Tematem Szkolenia NA SALI KONFERENCYJNEJ KARO ELEKTRO  była Fotowoltaika.

Omówiono najważniejsze składniki instalacji fotowoltaicznej PV.

Aktualne normy prawne.

Praktyczny przykład doboru zabezpieczeń przetężeniowych w instalacji PV,

Co Eti oferuję do instalacji PV.

 

Wkładki topikowe cylindryczne

– Rozłączniki bezpiecznikowe

– Zacski szczękowe do wkładek cylindrycznych

– Wkładki topikowe

– Podstawy bezpiecznikow

– Ograniczniki przepięć

 

Każdy z naszych klientów otrzyma certyfikat ze Szkolenia.

Zapraszamy zainteresowanych kontrahentów i naszych klientów do brania udziału w szkoleniach z Karo Elektro.

Nadrzędnym celem naszej firmy jest pełne zadowolenie klienta oraz stałe podnoszenie jakości oferowanych usług.

 

Szkolenie EMITER:

Omówiono nastepujące zagadnienia.

 1. Wprowadzenie do energetyki słonecznej
 2. Energia promieniowania słonecznego
 3. Wykorzystanie energii słonecznej (analiza ilościowa),
 4. Warunki nasłonecznienia w Polsce
 5. Efekt fotowoltaiczny
 6. Charakterystyka generatora fotowoltaicznego
 7. Typy współczesne ogniw PV
 8. Charakterystyka systemów PV
 9. Montaż elementów generatora fotowoltaicznego
 10. Zasady bezpieczeństwa podczas prac montażowych
 11. Techniki montażu instalacji fotowoltaicznych
 12. Warsztaty instalatorskie: montaż i demontaż generatora PV
 13. Warsztaty instalatorskie: wykonywanie połączeń rozłącznych

Co to jest fotowoltaika?

Instalacja fotowoltaiczna jest źródłem czystej energii elektrycznej pozyskiwanej  bezpośrednio z promieniowania słonecznego.  Fotowoltaika to nie tylko świadome działanie na rzecz ekologii, ale także rozsądna inwestycja finansowa. Większa liczba rozproszonych producentów energii to zapowiedź wymiernych korzyści również dla konsumenta- stabilizacji cen, podniesienia konkurencyjność i ograniczenia strat związanych z odległym przesyłem.

Dlaczego fotowoltaika?

Instalacje fotowoltaiczne mogą być wykonywane zarówno w małej jak i dużej skali nie tracąc swoich podstawowych zalet: stabilnej rocznej produkcji energii, łatwej integracji z budynkami, wysokiej trwałości i prostoty użytkowania. Przewagą fotowoltaiki nad pozostałymi źródłami zielonej energii jest krótki czas realizacji inwestycji, łatwość rozbudowy i  niemal liniowa zależność ceny od wielkości instalacji (2 x mniejsza = 2 x tańsza).

System fotowoltaiczny?

Typowy producencki system fotowoltaiczny składa się z dwóch podstawowych elementów – generatora fotowoltaicznego i falownika. W generatorze energia promieniowania słonecznego jest transformowana na energię elektryczną, której falownik nadaje parametry zgodne ze standardami sieci elektroenergetycznej.  Energia taka może być odsprzedawana Zakładowi Energetycznemu, zużywana na miejscu lub magazynowana np. w akumulatorach.

Fotowoltaika – to się opłaca!

Podsumowując – fotowoltaika to czysta energia, perspektywiczna inwestycja, prosta kalkulacja przychodów, a także trwałość, elastyczność i innowacyjność, innymi słowy – bezpieczna lokata kapitału. Szczególnie korzystne warunki rysują się przed niewielkimi producentami planującymi inwestycję w przydomowe mikroelektrownie fotowoltaiczne.  To przede wszystkim z myślą o nich planowany jest krajowy system wsparcia finansowego i administracyjnego.

Produkty

Fotowoltaika to nauka zajmująca się zamianą energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Urządzenia, w których dochodzi do takiej zamiany, wykorzystujące efekt fotowoltaiczny, noszą nazwę ogniw fotowoltaicznych. Połączone ze sobą ogniwa umieszczone w hermetycznej obudowie nazywane są modułami lub panelami fotowoltaicznymi. Pojedyncze lub połączone w grupy moduły fotowoltaiczne, wraz z urządzeniami pomocniczymi, mogą z powodzeniem zasilać odbiorniki energii elektrycznej, a także współpracować z siecią elektroenergetyczną. Kompletny układ zasilania korzystający z paneli fotowoltaicznych nazywany jest systemem fotowoltaicznym.