8 października 2010

Nowy partner GEWA

Niniejszym mamy przyjemność poinformować naszych Dostawców oraz Klientów, iż Unia Hurtowni Elektrycznych El-Plus Sp. z o.o. przystąpiła do międzynarodowej Grupy GEWA.

Podpisanie dokumentów w obecności notariusza nastąpiło 15 czerwca 2010r. w Barcelonie. Decyzją Rady Nadzorczej i Zarządu firmy El-Plus na stanowisko Członka Zarządu GEWA Sp. zo.o. został delegowany pan mgr inż. Adam Radowski, którego Prezes Spółki GEWA Pan Pere Sague w dniu podpisania dokumentów w Hiszpani oficialnie powołał do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Global Electric Wholesaler Association GEWA powstała w 2005 r przez połączenie na poziomie europejskim firm Orpissa (Hiszpania) i Codime (Włochy). W 2006 r. do GEWY Została włączona firma SIELE (Francja), a w 2007 roku do Słki przystąpiła firma AIEW (W.Brytania). Dzięki ścisłej współpracy, wspólnemu wysiłkowi, wymianie wiedzy i informacji GEWA roszerza swoją obecnością w całej Europie każdego roku. W 2009 roku łączna sprzedaż 5 Członków Gewa wynosiła ponad 1,324 miliarda Euro.

Gewa oferuje swoim Członkom możliwość wzrostu konkurencyjności na rynku europejskim oraz na rynkach lokalnych poprzez skoordynowaną wymianę informacji doświadczeń i podejmowanie wspólnych projektów handlowych oraz marketingowych.

GEWA jako młoda i nowoczesna organizacja oferuje swoim międzynarodowym dostawcom dostęp do rynków oraz równowagę we współpracy na rynku europejskim oraz na rynkach lokalnych. GEWA nie tworzy nie tworzy jednolitej kultury dla całej grupy, ale respektuje różnice i specyfikację każdego z partnerów oraz korzysta z wymiany różnic. El-Plus jako aktywny Wspólnik GEWA planuje rozwijać swoją działalność w wspierać podjęte działania GEWY zgodnie z mottem:
“Myślenie globalne i lokalny rozwój. Globalne ocena i lokalne wdrożenie”
“Global thinking and Local – development. Global- Evaluation and Local implementation”
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY DOSTAWCÓW I KLIENTÓW HURTOWNI GRUPY EL-PLUS

(15th June 2010) – The admission was officially signed by the polish president: Mr. Maciej Zaniewski on the 15th June 2010. Unia Hurtowni Elektrycznych El-Plus Sp z o. o. is part of the European Consortia with the representation and new Board Member of Mr.Adam Radowski.
Mr.Adam Radowski manages Karo Elektro, one of the associated companies of El-Plus, which will offer once more the opportunity to build bridges between the local feedback and global european exchange. El-Plus, with 13 associated companies and 80 outlets, represents more than 11% of the electric distribution in Poland. We invite you to visit their web site: www.el-plus.com.pl
With this new membership, GEWA is currently represented in 6 countries: Spain, Italy, France, Portugal, United Kingdom and Poland.
We can see in the pictures: the GEWA’s current President, M.Pere Sagué, together with the President of El-Plus, Mr. Maciej Zaniewski and new GEWA’s Board Member, Mr. Adam Radowski.