Aparaty łączeniowe, sterownicze

Styczniki :

– styczniki modułowe
– styczniki modułowe ciche
– styczniki miniaturowe
– styczniki powietrzne
– styczniki pomocnicze

Rozłączniki, przyciski, lampki

Programatory i regulatory oświetlania.

Ograniczniki przepięć :

– ograniczniki klasy B
– ograniczniki klasy C
– ograniczniki klasy D
– ograniczniki zespolone B+C