Aparaty zabezpieczające

Wyłączniki nadprądowe : S 300 – S 310

Wyłączniki i bloki  różnicowo-prądowe: P300

Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami i podstawy bezpiecznikowe: R300-GB300

Ochronniki przeciwprzepięciowe: ON  300

Wyłączniki silnikowe:  M250 – M600