Prefabrykacja – rozdzielnie elektryczne niskiego napięcia

KARO ELEKTRO – ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE NISKIEGO NAPIĘCIA

prefabrykacja1 marca 2013 roku, powstał nowy dział prefabrykacji, specjalizujący się w montażu ROZDZIELNI NISKIEGO NAPIĘCIA. Nasze wyroby cieszą się bardzo wysoką jakością wykonania, oraz elastycznością na nowości branżowe.

 

Prefabrykowany przez nas asortyment to:

– złącza kablowe,
– węzły kablowe,
– szafy bezpośredniego i pół pośredniego pomiaru energii,
– szafy stacyjne NN,
– szafy budowlane,
– szafy niskiego napięcia do 6300A.

 

Wszystkie rozwiązania rozdzielni elektrycznych, oraz wyposażenia są wykonane wg. NORM POLSKICH (PN) i UE.

Specjalizujemy się w prefabrykacji rozdzielni NN dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Obudowy i aparaty stosowane do prefabrykacji rozdzielni są producentów krajowych i zagranicznych. Na wyroby wystawiamy świadectwo zgodności oraz protokół badań. Przyjmujemy zlecenia jednostkowe i kompleksowe według dokumentacji.

certyfikat zpueKARO ELEKTRO to LICENCJONOWANY PARTNER firmy ZPUE-Włoszczowa.

Pobierz certyfikat.

 

Gwarantujemy wysoką jakość usługi i cenę.

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ:

GRUPA I

g1

Rozdzielnie pomiarowe

ZASTOSOWANIE:
Rozdzielnie pomiarowe są przeznaczone do pomiaru energii elektrycznej 230/400V. Wyposażenie rozdzielni jest zgodne z wymogami zakładów energetycznych. Rozdzielnie przystosowane są do montażu naściennego, wnękowego lub wolno-stojącego na fundamencie. Obudowy termoutwardzalne.

DANE TECHNICZNE:

Znamionowe napięcia izolacji: 500/750V

Znamionowe napięcia: 230/400V

Znamionowy prąd ciągły: 16-160A

Stopień ochrony obudowy: IP 44

Klasa ochronności: kl.II

GRUPA II

g2

ZKP – Rozdzielnie złączowo – pomiarowe

ZASTOSOWANIE:
Rozdzielnie złączowo – pomiarowe są przeznaczone do pomiaru energii elektrycznej 230/400V oraz zabezpieczania lub rozdziału kabli energetycznych. Wyposażenie złącz zgodnie z wymogami zakładów energetycznych. Rozdzielnie przystosowane są do montażu naściennego, wnękowego lub wolno-stojącego na fundamencie. Obudowy termoutwardzalne.

DANE TECHNICZNE:

Znamionowe napięcia izolacji: 500/750V

Znamionowe napięcia: 230/400V

Znamionowy prąd ciągły: 63 – 630A

Stopień ochrony obudowy: IP 44

Klasa ochronności: kl.II

GRUPA III

g3

ZK – Rozdzielnie złącza kablowe

ZASTOSOWANIE:
Złącza kablowe służą do zabezpieczenia sieci kablowych przed skutkami zwarć i przeciążeń, oraz do sekcjonowania obwodów. Złącza są wyposażone w podstawy lub rozłączniki bezpiecznikowe z możliwością podłączenia kabli do przekroju 240/300 mm.Złącza przystosowane są do montażu naściennego, wnękowego lub wolno-stojącego. Obudowy termoutwardzalne.

DANE TECHNICZNE:

Znamionowe napięcia izolacji: 500/750V

Znamionowe napięcia: 230/400V

Znamionowy prąd ciągły: 160-630A

Stopień ochrony obudowy: IP 44

Klasa ochronności: kl.II

GRUPA IV

g4

Rozdzielnie złącza listwowe

ZASTOSOWANIE:
Złącza kablowe listwowe służą do zabezpieczenia sieci kablowych przed skutkami zwarć i przeciążeń, oraz do sekcjonowania obwodów. Złącza są wyposażone w podstawy lub rozłączniki listwowe w układzie pionowym z możliwością podłączenia kabli do przekroju 240 mm. Złącza przystosowane są do montażu naściennego, wnękowego lub wolno-stojącego. Obudowy termoutwardzalne.

DANE TECHNICZNE:

Znamionowe napięcia izolacji: 500/750V

Znamionowe napięcia: 230/400V

Znamionowy prąd ciągły: 160-1250A

Stopień ochrony obudowy: IP 44

Klasa ochronności: kl.II

GRUPA V

g5

RB – Rozdzielnie budowlane

ZASTOSOWANIE:
Rozdzielnie placu budowy służą do zasilania placów budowy w energię elektryczną. Umożliwiają podłączenie odbiorników jedno i trójfazowych. Posiadają miejsce na zabudowę licznika energii elektrycznej. Rozdzielnie standardowo wyposażone są w wyłączniki przeciwpożarowe i nad prądowe. Rozdzielnie budowlane powyżej 100A wyposażone są w przekładniki prądowe do pomiaru energii czynnej w układzie półśrednim. Rozdzielnie przystosowane są do montażu na żerdziach, słupach, wolno-stojące lub na konstrukcji stalowej. Obudowy są termoutwardzalne, blaszane.

DANE TECHNICZNE:

Znamionowe napięcia izolacji: 500/750V

Znamionowe napięcia: 230/400V

Znamionowy prąd ciągły: 25-100A (powyżej z układem półśrednim)

Stopień ochrony obudowy: IP 44

GRUPA VI

g6

SZR – Rozdzielnie – samoczynne zasilanie rezerwy

ZASTOSOWANIE:
Układ samoczynnego załączenia rezerwy SZR służy do zapewnienia zasilania obiektu z dwóch niezależnych źródeł: a) z 2 transformatorów, b) z transformatora i agregatu prądotwórczego, c) z 2 transformatorów z zastosowaniem sprzęgła co umożliwia zasilanie z jednego lub drugiego transformatora, lub obu naraz przy wyłączonym sprzęgle.
Układy SZR wykonane są na aparatach kompaktowych z napędem mechanicznym lub na stycznikach. Układy są przystosowane do montażu wnękowego, naściennego, wolno stojącego.

DANE TECHNICZNE:

Znamionowe napięcia izolacji: 500/750V

Znamionowe napięcia: 230/400V

Znamionowy prąd ciągły: 63 – 4000A w oparciu o aparaty kompaktowe lub styczniki

Stopień ochrony obudowy: IP 44, 55, 65

Klasa ochronności: kl.I/II

GRUPA VII

g7

SOU – Rozdzielnie – samoczynne sterowanie światłem

ZASTOSOWANIE:
Rozdzielnie oświetlenia ulicznego SOU są przeznaczone do sterowania oświetleniem ulicznym, placu budowy i innych obiektów, które wymagają samoczynnego załączenia i wyłączenia obwodów oświetleniowych za pomocą zegara astronomicznego, zmierzchowego. Rozwiązanie to zezwala na płynną i oszczędną eksploatację instalacji oświetleniowych. Oferta zawiera rozwiązanie szaf z pomiarem energii oraz bez pomiaru. Wykonanie wnękowe lub wolno stojące. Obudowy termoutwardzalne, blaszane.

DANE TECHNICZNE:

Znamionowe napięcia izolacji: 500/750V

Znamionowe napięcia: 230/400V

Znamionowy prąd ciągły: 100 – 400A

Stopień ochrony obudowy: IP 44, 55, 65

Klasa ochronności: kl.I/II

GRUPA VIII

g8

TS – Rozdzielnie sterownicze

ZASTOSOWANIE:
Rozdzielnie sterownicze służą do sterowania urządzeniami elektrycznymi, które wymagają samoczynnej pracy w układach automatyki przemysłowej. Szafy prefabrykowane według dostarczonej dokumentacji i schematów elektrycznych. Wentylacja, klimatyzacja, oczyszczalnie, itp.

GRUPA IX

g9

BK – Rozdzielnie – baterie kondensatorowe

ZASTOSOWANIE:
Rozdzielnie BK służą do stabilizacji i podniesienia współczynnika mocy. BK – Indukcyjne i z dławikami o wyższych harmonicznych 7-14%. Regulacja stopniami – automatyczna praca w układach instalacji przemysłowej. Szafy prefabrykowane według dostarczonej dokumentacji i podanej mocy BK.

GRUPA X

g10

RST – rozdzielnie stacyjne – słupowe

ZASTOSOWANIE:
Rozdzielnie słupowej stacji transformatorowej służą do zabezpieczenia transformatora oraz linii odpływowej NN. Warianty:
1. Rozdział zabezpieczenia obwodów,
2. Rozdział i zabezpieczenie obwodów z pomiarem pół pośrednim przez przekładniki prądowe.

Wykonane zgodnie z wymogami zakładów energetycznych. Montaż rozdzielni na słupie, żerdziach lub wolno-stojące.

DANE TECHNICZNE:

Znamionowe napięcia izolacji: 500V

Znamionowe napięcia: 230/400V

Znamionowy prąd ciągły: 100 – 1250A

Stopień ochrony obudowy: IP 44

Klasa ochronności: kl.I

GRUPA XI

g11

RPP – Rozdzielnie – rozdział i pomiar pół pośredni

ZASTOSOWANIE:
Rozdzielnie R-PP służą do pomiaru energii z zastosowaniem przekładników prądowych sieci trójfazowej 400V. Pomiar energii czynnej, biernej i pojemnościowej. Jako zabezpieczenie główne stosuje się:

– podstawy bezpiecznikowe 160-630A

– rozłączniki bezpiecznikowe 160-630A

– wyłączniki mocy z możliwością zdalnego wyłączania 160-630A.

Wyposażenie zgodne z wymogami Zakładów Energetycznych, wykonanie wnękowe lub wolno stojące z fundamentem. Obudowy termoutwardzalne, blaszane.

DANE TECHNICZNE:

Znamionowe napięcia izolacji: 500V

Znamionowe napięcia: 230/400V

Znamionowy prąd ciągły: 63/160-630A

Stopień ochrony obudowy: IP 44, 55, 65

Klasa ochronności: kl.I/II

GRUPA XII

g12

ZELP – Rozdzielnie pomiarowo – rozdzielcze – mieszkaniowe

ZASTOSOWANIE:
Rozdzielnie typu ZELP, mają zastosowanie w budownictwie ogólnym. W budynkach wielo-mieszkaniowych np. TBS i blokach mieszkaniowych. Wykonanie w obudowach blaszanych, wnękowe, naścienne, wolno stojące. Wykonanie na zlecenie klienta

DANE TECHNICZNE:

Znamionowe napięcia izolacji: 500/750V

Znamionowe napięcia: 230/400V

Znamionowy prąd ciągły: 25-400A

Stopień ochrony obudowy: IP 30, 44

Klasa ochronności: kl.I/II

GRUPA XIII

g13

TB – Rozdzielnie nisko prądowe – do 630A

ZASTOSOWANIE:
Rozdzielnie TB służą do rozdziału energii elektrycznej o prądzie do 630A. Wykonanie wolno stojące, naścienne, wnękowe. Zastosowanie to zabezpieczenie obwodów zasilających i instalacji elektrycznej w budownictwie ogólnym i przemysłowym. Wykonanie na zlecenie klienta wg. dokumentacji. Wykonujemy również projekty rozdzielni według wytycznych dostarczonych przez klienta. Obudowy blaszane, izolacyjne.

DANE TECHNICZNE:

Znamionowe napięcia izolacji: 500/750V

Znamionowe napięcia: 230/400V

Znamionowy prąd ciągły: 63/160-630A

Stopień ochrony obudowy: IP 30, 44, 55, 65

Klasa ochronności: kl.I/II

GRUPA XIV

g14

RNN – Rozdzielnie wysoko prądowe

ZASTOSOWANIE:
Rozdzielnie RNN służą do rozdziału energii elektrycznej o prądzie do 2500A. Wykonanie wolno stojące. Zastosowanie to zabezpieczenie obwodów zasilających i instalacji elektrycznej w budownictwie ogólnym i przemysłowym. Z układem SZR – sprzęgła itd.
Wykonanie na zlecenie klienta wg. dokumentacji. Wykonujemy również projekty rozdzielni według wytycznych dostarczonych przez klienta. Obudowy blaszane.

DANE TECHNICZNE:

Znamionowe napięcia izolacji: 500/750/1000V

Znamionowe napięcia: 230/400V

Znamionowy prąd ciągły: 630A-4000A

Stopień ochrony obudowy: IP 30, 44, 55, 65

Klasa ochronności: kl.I

GRUPA XV

g15

RSP (TIT) – Rozdzielnie dla szpitali

ZASTOSOWANIE:
Rozdzielnie służą do zasilania i sterowania zasilaniem separacyjnym, urządzeniami elektrycznymi, które wymagają bezpiecznego zasilania w obiektach typu szpitale. Szafy prefabrykowane są wg. dostarczonej dokumentacji i schematów elektrycznych.