Stacje transformatorowe i transformatory

W naszej ofercie posiadamy:

1. Słupowe stacje transformatorowe (STN, STSp, STSpb, STSd, STSR, STSRp, STSpb-W, STE, RS-W),

2. Kontenerowe stacje transformatorowe:

 • w obudowie betonowej z wewnętrznym korytarzem obsługi
 • w obudowie betonowej z obsługą zewnętrzną
 • WST. Słup ogłoszeniowy
 • PST-b. Podziemna stacja transformatorowa
 • stacje w obudowie betonowej typu MRw-bS
 • złącze kablowe SN w obudowie betonowej z rozdzielnicą w izolacji gazu SF6
 • stacje z agregatami prądotwórczymi
 • stacje dedykowane dla odnawialnych źródeł energii (OZE)
 • stacje do kompensacji mocy biernej
 • rozwiązania dla GPZ-ów
 • stacje dedykowane dla kolejnictwa
 • w obudowie metalowej