UPS

Eaton

UPSy jednofazowe w ofercie firmy Eaton Electric.

Zasilacze wchodzące w skład oferty Eaton podzielono na trzy grupy oparte na topologii przetwarzania energii tak, aby w sposób odpowiedni dopasowywać je do potrzeb różnych klientów.

Najprostsze urządzenia (typ “Off-line”) z serii: 3S, Protection Station czy Ellipse ECO, chronią odbiory przed zanikami napięcia, wahaniami amplitudy i udarami napięciowymi. Znajdują zastosowanie do zasilania pojedynczych komputerów lub stacji roboczych w sieciach komputerowych.

Zasilacze z drugiej grupy (typ “Line interactive”) z serii: 5110, 5115, 5130, Ellipse MAX i 5PX  rozszerzają właściwości ochronne o możliwość korygowania długotrwałych obniżeń napięcia, a także eliminację szumów. Polecane do zasilania pojedynczych komputerów, stacji roboczych i urządzeń sieciowych oraz małych serwerów i urządzeń instalowanych w standardowych szafach serwerowych.

Urządzenia z trzeciej grupy (typ “On-line”) z serii: 9130, 9135, 9140 oraz 9155 są najbardziej zaawansowaną kategorią sprzętu i dzięki dwukrotnemu przetwarzaniu energii całkowicie uniezależniają napięcie wyjściowe od parametrów sieci zasilającej. Można je bez obawy podłączać do urządzeń, którym powierzono najbardziej odpowiedzialne zadania z dziedziny IT czy rozmaitych gałęzi przemysłu.