Jeżeli chcesz wysłać do nas swoje CV skorzystaj z poniższego formularza. Prosimy o wysłanie CV w formacie PDF.

Wybierz i umieść wybraną klauzulę zgody na swoim CV – bez tego nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą. (Dbanie o dane osobowe jest też w Twoim interesie).

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez KARO ELEKTRO PLUS Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV na potrzeby prowadzonej rekrutacji. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV i wykorzystanie go w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez KARO ELEKTRO PLUS Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych."

Warto wiedzieć, że:

- Karo Elektro Plus Sp. z o. o. stanie się administratorem podanych w CV danych osobowych;
- siedziba naszej firmy mieści się w Bielsku – Białej przy ul. Legionów 93;
- dane w CV podajesz dobrowolnie, a jeśli nie podasz informacji, które pozwolą na ocenę Twojej kandydatury i kontakt z Tobą, nie będziemy mogli brać Twojego CV pod uwagę;
- dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy, którzy zajmują się rekrutacją;
- po zakończeniu rekrutacji przesłane CV usuwamy;
- dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest zgodne z przepisami RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania i usunięcia;
- jeśli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych.

Klauzula informacyjna – publikacja ogłoszeń o pracę Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „Rozporządzeniem”), informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest KARO ELEKTRO PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 93, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000919284, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, nr NIP 9372605810, nr BDO 000172480
Dane do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych:
• e-mail: IOD@karoel.com.pl
• tel (0) 697-777-632
• adres: Karo Elektro Plus sp. z o.o. ul. Legionów 93, 43-300 Bielsko-Biała.

2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
• imię i nazwisko
• datę urodzenia
• numer telefonu
• adres e-mail
• dane o wykształceniu, stażu pracy i uprawnieniach zawodowych.

3. Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś zgodę w treści publikacji.
4. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
5. Pozostałe Twoje dane, w szczególności wizerunek przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłeś/aś, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne.
6. Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
7. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
9. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Wszyscy nasi dostawcy mają siedziby w Unii Europejskiej.
10. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: IOD@karoel.com.pl; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przewarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych.
12. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. W razie pytań możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: IOD@karoel.com.pl
14. Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane do innych naszych rekrutacji, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:
„Zgadzam się na przetwarzanie przez Karo Elektro Plus sp. z o.o. z siedziba w Bielsku-Białej ul. Legionów 93 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”

Karo Elektro Plus sp. z o. o. - formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu oraz załączonym CV na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez KARO ELEKTRO PLUS Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu oraz załączonym CV na potrzeby prowadzonej rekrutacji. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV i wykorzystanie go w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez KARO ELEKTRO PLUS Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.