5 października 2021

Przekształcenie Karo Elektro Spółka z o. o. sp. k.

Informujemy iż 1 października 2021 roku nastąpiło przekształcenie Karo Elektro Sp. z o.o. sp. k. w KARO ELEKTRO PLUS Sp. z o.o. .

Nowe dane:

KARO ELEKTRO PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 93, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000919284, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, NIP 9372605810