4 czerwca 2012

Szkolenie ABB Karo Elektro – część II

W firmie Karo Elektro odbyło się drugie, z planowanych pięciu, szko­lenie prowadzone przez przedstawi­cieli firmy ABB.

Tematem szkolenia były: ROZDZIELNIE GŁÓWNE DYSTRYBUCJA ENERGII – ROZWIĄZANIA ABB.

Spotkanie odbyło się 24 lutego w Sali konferencyjnej hurtowni i uczestniczyli w nim prefabrykatorzy oraz zapro­szeni klienci. Podczas szkolenia przedstawiono najważniejsze funkcje i zadania rozdzielnicy głównej, omówiono budowę rozdzielnicy oraz pola rozdzielcze następnie przedstawiono filmy instruk­tażowe a także rodzaje zabezpieczeń.

Wszyscy goście otrzymali najnowsze katalogi firmy ABB.

Zapraszamy serdecznie na III szkolenie do hurtowni Karo Elektro w Bielsku Białej.