Fundusze europejskie

Karo Elektro sp. z o. o. sp. k. otrzymała dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które powstały wskutek epidemii COVID-19.

Kwota przyznanej dotacji, w całości finansowanej ze środków Funduszu Europejskiego, wynosi 284 767,47, a jej efektem jest kontynuowanie działalności spółki co najmniej przez okres na jaki została udzielona tj. od 01 lipca 2020r do 30 września 2020r.