Kontakt

Siedziba firmy:

Ul. Legionów 93, 43-300 Bielsko-Biała

NIP 9372605810
Tel. centrala: 33 812 62 25
Fax: 33 816 82 48
hurtownia@karoel.com.pl
www.karoelektro.com.pl

Oddział Kraków:

Ul. Klimeckiego 14, 30-705 Kraków

Tel. 12 350 67 50 krakow@karoel.com.pl

Oddział Kęty:

Ul. Fabryczna 15b, 32-650 Kęty

Tel. 33 845 26 95
Tel. 33 844 04 90
Fax. 033 845 09 17
kety@karoel.com.pl